de Thorey - en familjehistoria i fyra led
 • Roland de Thorest de Thorey.


 • Diverse
 • Össebybygden.se - Össeby kyrkoruin, Össeby hembygdsförening, Vallentunas kyrkor och socknar.
 • Bjorckochborjesson.se - Björck och Börjesson Antikvariat och bokförlag, företags- och personhistoria.


 • Roland de Thorest de Thorey.
  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.

  Barn
  Marie-Thérèse "PK" Asuncion Desideria f. 1977.
  sambo med Tomas Wedel.
  Barnbarn
  Isabella Carlota f. 2009.
  Theodor Ernesto f. 2012.

  Barn
  Carl Philip Roberto Zygmunt f. 1978.
  gift med Malin Alm.
  Barnbarn
  Malins dotter Tess Malin född 8/9 2002.
  Noa Philip Lars-Gunnar född 31/1 2005.
  Philip efter sin pappa och Lars-Gunnar efter sin morfar.
  Ina Luba Gertie född 31/1 2010.
  Luba efter sin polsk-ryska farmorsmor.
  Gertie efter sin farfarsmor.

  Roland de Thorest de Thorey

  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.


  "Det skulle glädja Juan Somdinos om Roland Dethorey kunde komma, el arbol de navidad en la Legacion de España den 24 diciembre 1938, kl2'30 a 5."
  Det här är min första inbjudan till en fest. Erhöll den vid fyllda 9 månaders ålder.
  Spanska legationen låg på den tiden precis där idag spanska ambassaden ligger - nämligen Byströmska villan på Djurgården. Min pappa var spanska legationens presschef under dåvarande ministern madame Isabel de Palencia.
  Innan legationsbyggnaden överlämnades av svenska UD till Franco-regimen vistades mina föräldrar och vi barn vid flera tillfällen i huset.
  Min pappa blev sedan utnämnd till ambassadör för den spanska exilregeringen och denna utnämning behöll han ända till Francos död.


  Roland de Thorest de Thorey, fartygsbefälselev på m/s Seattle, Johnson Line.

  m/s Seattle.
  Byggd 1947 av Kockums Varv AB, Malmö.

  Systerfartyg: Lions Gate, Golden Gate, Los Angeles, Silver Gate, Portland, California, Canada.

  "Nordstjernans serie linjefartyg med Seattle som första fartyg var avsedd för nordpacifictraden. Den räknade åtta 9.000-tonnare, av vilka de sex första byggdes vid Kockums i Malmö och de två sista vid Howaldtswerke i Kiel. Leveranserna skedde under perioden 1948-1953.
  Kockumsbyggena beställdes till ett pris av 8,4 miljoner kronor per fartyg, men slutpriset kom att bli högre. Första enheten, Seattle, kom att kosta rederiet 9,75 miljoner kronor.

  Fartygen var vid leveransen, och förblev i två decennier, bland världens snabbaste lastlinjefartyg.
  Man frångick nu den traditionella Johnson-exteriören. Fartygen fick strömlinjeformade, mjuka linjer, som gav ett mycket harmoniskt intryck.
  Fartygen kunde föra 1.400 ton bunkerolja i bottentankar. Maskineriet utgjordes av två 7-cylindriga, färskvattenkylda, dubbelverkande, 2-takts Kockum MAN-dieselmotorer med en sammanlagd effekt av 16.400 indikerade hästkrafter, som gav en fart på full last av drygt 20 knop.
  Lastsektionerna var uppdelade i sju lastluckor, som betjänades av tio 3-tons eldrivna ASEA-kranar plus fyra 5-tons kranar. Dessa kranar bidrog till att ge fartygsserien sin då särpräglade profil.
  Inredningen var beräknad för 12 passagerare. Befälsinredning, dagrum och salonger placerades midskepps medan manskapet förlades i poopen akterut.
  Skroven var helsvetsade och även om fartygen byggdes som öppna shelterdäckare var de från början planerade för att kunna gå som stängda shelterdäckare.
  Under mitten på 60-talet moderniserades serien, motorerna byggdes om för tjockoljedrift och lastrumsöppningarna försågs med stålluckor av MacGregors typ.
  Hela serien kom huvudsakligen att sysselsättas på rederiets nordpacificlinje, men flyttades mot slutet av sin Johnson-tid till sydamerikalinjerna allteftersom nordpacificlinjen containeriserades.
  Det första fartyget i serien var Seattle. Efter god tjänst för Johnson Line i tjugofem år såldes hon 1972 till Singapore för USD 300.000 och året därpå höggs fartyget upp.
  Fartygets förste befälhavare var O. Gedda och förste maskinchef var B. G. H. Linder."

  Ur "Johnson Line 100 år", utställningskatalog utgiven av Sjöhistoriska museet.

  Grace and Co.'s boat "Santa Teresa"
  passing the Culebra Cut. Panama Canal.

  Pacific Steam Navigation Co.'s S.S. "Oroya"
  passing Gaillard Cut. Panama Canal.

  Miraflores Locks by Moonlight. Panama Canal.

  S. S. President Van Buren "Dollar Line" in Gatun Locks. Panama Canal.
  På loken som ses på bilden stod det med stora bokstäver "Made in Trollhättan, Sweden."


  Roland de Thorest de Thorey's bröllop med
  Marie-Louise Lind, Köpenhamn.

  Marie-Louise de Thorey. Foto: Bo Appeltofft 1961.

  ur tidningen Land 29 maj 2009.

  ur Sv.D. 18/1-10.


  1962. Ostermans marmorhallar. Pierre och Roland de Thorest de Thorey, konung Gustav VI Adolf.

  1962. Pierre och Roland. Dethorey's Antikvariat AB, Sveavägen 88, Stockholm.

  Under senare 1960-talet var Roland flitigt använd som herrmannekäng för särskilt NK och förekom dagligen i de större tidningarna. NK hade under ett år lagt upp en kampanj som hette "Hon ser på Honom" och under denna fotograferades Roland med ett flertal av de kändaste mannekängerna i Sverige.

  Tiina Reigo och Roland de Thorest de Thorey, Solbacka Össeby-Garn c:a 1972.

  Roland de Thorest de Thorey, Solbacka Össeby-Garn 1973.


  Väljarnas guldgosse eller politisk vilde?
  Vallentunas bråkige liberal.

  Roland de Thorey, folkpartisten från Össeby, Vallentuna, får rubriker igen. Väljarnas guldgosse eller politisk vilde. Han går emot sitt eget parti och stöder demonstranter. – Jag har väljarnas stöd, säger han. Vem är han, Roland de Thorey, bokförläggare från Össeby, Vallentuna. Folkpartisten och den aktivaste motionären i Vallentuna. På senaste fullmäktigesammanträdet fick han politikerna att kippa efter andan. Han chockade, i synnerhet sina egna partikollegor genom att rösta nej till köp av prästgårdsmarken. Övriga folkpartiet röstade ja. Han blandade sig i sociala centralnämndens inre angelägenheter och satte nämndens ordförande Sten Nyberg (c) mot väggen. Han krävde i en motion att beslutet om nedskuren färdtjänst skulle rivas upp. I två motioner ställde han som ende politiker upp bakom demonstranterna från Kårsta och krävde bättre kommunikationer.
  Roland de Thorey tycker att folkpartiet i Vallentuna är konservativt.

  NT-RT: Är du Vallentunas politiske vilde?

  RT: Inte på något sätt. Men jag tvekar inte att gå emot folkpartigruppen i Vallentuna i olika frågor om jag vet att mina väljare i Össeby är av en annan åsikt.

  NT-RT: Din nej-röst till markköpet bidrog till att köpet inte blev av. Var det riktigt att svika partiet i en sådan viktig fråga?

  RT: Med ett nej till köp var jag övertygad om att jag hade majoriteten av folkpartiets väljare bakom mig. Folkpartiet sade ja till köp men lämnade in en reservation mot bebyggelse på området. Jag ser längre fram i tiden 10 till 15 år. Hade kommunen köpt marken hade reservationen inte spelat någon roll. Rent ekonomiskt hade kommunen varit tvungen att bygga. Jag har i alla år konsekvent sagt nej till bebyggelse av Björkby. Det är ingen nyhet för partigruppen.

  NT-RT: Färdtjänsten ska beslutas av sociala centralnämnden, inte fullmäktige. Ändå väckte du en motion i fullmäktige om att beslutet om nedskuren färdtjänst skulle rivas upp. Kan inte dina partikollegor i sociala centralnämnden tala för partiet?

  RT: I borgerliga gruppen sade jag också ja till nedskuren färdtjänst. Men då visste jag inte att handikapprådet överspelats. Jag blev helt enkelt förbannad när jag efteråt fick veta att handikapprådet inte fått säga sitt. Dessutom har landsmötet (fp) klart tagit ställning i den här frågan i dagarna. Man har sagt att den kommunala färdtjänsten bör ge de handikappade likvärdiga förflyttningsmöjligheter som för de icke handikappade.

  NT-RT: I fullmäktige sade Sven Nyberg ordförande i sociala centralnämnden att det inte fanns tid att fråga handikapprådet?

  RT: Den tiden måste man skaffa sig. Det är helt galet att påstå att man inte har tid för demokrati.

  NT-RT: Det demonstrerades på senaste fullmäktigemötet. Kårstabor ville ha bättre tågtider. Du stödde dem i en motion. Ett enkelt sätt att göra sig populär?

  RT: Jag motionerade bl a om kommundelsråd i Kårsta, Lindholmen, Ekskogen och Brottby. Jag vill sprida ut demokratin. Jag kan inte acceptera att de som bor i glesbygd ska ha mindre inflytande än tätortsbor. Service och kommunikationer är mycket dåliga i t ex Kårsta. Kommunens politiker lyssnade inte till Kårstaborna innan SL:s förslag accepterades. Demonstrationen var befogad.

  NT-RT: Du har tidigare varit ordförande i folkpartiet i Vallentuna. Du blev avsatt under uppseendeväckande former. Vill partiet bli av med dig?

  RT: Många är irriterade på min social-liberala syn. Jag anser att folkpartiet i Vallentuna är betydligt konservativare än partiet på riksplanet. Jag vill följa den social-liberala linjen deklarerad av partiets landsmöte. Det har jag också bevisat med mina motioner i fullmäktige.

  NT-RT: Har du någon framtid inom folkpartiet i Vallentuna.

  RT: Har jag väljarna bakom mig är framtiden säkrad. Jag kan säga ifrån idag. Jag vet att jag har väljarnas stöd. Jag är rädd för avståndet mellan väljare och politiker. Jag är ofta ute och diskuterar med mina väljare ute i Össeby. Jag vill känna till deras åsikter. Därmed kan jag minska klyftorna.

  Peter Dahlgren
  Ur Norrtelje Tidning, måndagen den 30 september 1974.


  Urszula Kiwerska, född 1947 i Demblin, Polen. Foto ca 1957.

  Roland de Thorest de Thoreys bröllop med Urszula Kiwerska,
  6/9 1975. Det regnade ganska rejält i den öppna kyrkan.
  Bakom brudparet tre marskalkar, Rolands
  ungdomsvänner sedan tonåren, fr. v. Bo Appeltofft,
  Gunnar Avenstrup och Ernst Mannheimer.


  Utdrag ur Upplands Fornminnesförenings årsbok 1977.
  "De nya medaljörerna".

  Vid årsmötet på Väddö folkhögskola 13 juni 1976 tilldelades Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj fru Edit Gustafsson, Vittinge, förman Gösta Jöngren, Norrtälje, konservator Thore Ljungberg, Österbybruk och kantor Gösta Öhlund, Härkeberga. Herr Roland de Thorey, Vallentuna, erhöll föreningens förtjänstmedalj vid årsmötet 1975."


  Roland.

  Roland med dottern Marie-Thérèse, född 8/2 -77.


  Philips dop i Össeby kyrkoruin. Från vänster, Urszula de Thorey (Philips mor), Sabina Dethorey (Philips kusin), Brian Livingstone (Philips gudfar från Kalifornien USA, ättling till Gustaf Sahlberg), Kyrkoherde Inga-Britt Lindell med Philip.

  Philip med sin pappa ca 1982.

  Philip, född 10/9 -78.

  Philip.

  Ernesto med Roland, Zetterlundsvägen 112A i Vallentuna.

  Roland med delar av VÖBAM's samlingar, ca 1988.

  Philip med sin pappa. Vallentuna ca 1989.


  Roland och Norma Gray (USA) ca 1994.


  Roland de Thorest de Thorey med Philip och Marie-Thérèse, ca 1998.


  Idag år 2014 bor familjen i villa i Ormsta, Vallentuna. På bilden har Malin sonen Noa i magen och därefter föddes dottern Ina.
  Klicka på bilden ovan för att läsa texterna på bilden.


  Roland de Thorest de Thorey sex månader efter 70-årsdagen. Han har just avslutat bröllopstalet till sonen Philip.
  Det är svårt att se att han tre gånger legat för döden under sitt liv. Så sent som den 1/1 2009 erhöll han dessutom en lätt hjärtinfarkt och blev för detta vårdad på S:t Görans sjukhus.


  Sahlbergsättlingar (med ingifta), Carmel-By-The-Sea.
  På bilden fyra generationer, Marjorie Timmins f. Sahlberg i mitten, Gertie Dethorey's kusin.

  Gertie Dethorey's kusin Marjorie Timmins f. Sahlberg. - Nekrologer.

  Nekrolog från 'The Carmel Pine Cone', 10-16 juni 2005.

  Nekrolog från 'The Monterey County Herald', 8 juni 2005.


  Johan von Wowern, född 10 mars 1574 i Hamburg. Efter studier i Leiden och efterföljande resor till Paris, Rom och Haag slutade han sina dagar som slottsfogde på Hertig Johan Adolph af Holstein-Gottorps slott i Gottorp. Han dog den 30 mars 1612 i en ålder av 38 år.
  Johan von Wowern är Rolands morfars farmors morfars farfars farfars farfars bror.

  Journaler

  12/6 2004 - 16/7 2004.

 • För händelserna i tur och ordning klicka här.
 • Journal. St Görans sjukhus. - Patient Roland de Thorest de Thorey
 • Operationsjournal. Karolinska sjukhuset, Thorax. - Patient Roland de Thorest de Thorey
 • Journal.. Karolinska sjukhuset, Thorax. - Patient Roland de Thorest de Thorey
 • Slutanteckning. Karolinska sjukhuset, Thorax. - Patient Roland de Thorest de Thorey
 • 18/3 2009 - 19/3 2009.

 • Journal. Capio S:t Görans sjukhus. - Patient Roland de Thorest de Thorey