Hur man tyder gammal skrift

Många är vi som har en bunt med gamla brev och skrifter vars text är näst intill oläsbar. Handstilen var mycket mer komplex förr i tiden, vilket vi inte är speciellt vana vid idag. Desto mer man övar på att läsa gammal skrift desto snabbare kommer det såklart gå allt eftersom, men till en början kan det kännas som en omöjlig uppgift. Att faktiskt kunna läsa brev från förr kan vara väldigt avgörande när man t.ex. släktforskar.

Vetenskapen om skriftens utveckling och konsten att tyda skrift kallas för paleografi. Om man vill fördjupa sig i detta så kan man läsa kurser i just paleografi på vissa universitet. Många spenderade mycket tid förr på att försöka skriva så vackert som möjligt, medan andra strävade efter raka motsatsen. Oavsett vad så är texterna nästan lika svåra att tyda för oss idag eftersom båda delarna är så olikt vårt sätt att skriva på.

Ofta kan man tids nog lista ut vad som står, men är man mer otålig med att få veta så kan man alltid ta hjälp av ett proffs. Landsarkiven kan ofta hjälpa till med sådana saker mot ersättning. Om man vill börja lära sig läsa handstilen själv så bör man inte hasta igenom texten utan istället omsorgsfullt studera varje bokstav för sig. Detta eftersom många bokstäver kunde skrivas på många olika sätt förr. Kan man några olika varianter för varje bokstav kommer det gå betydligt mycket fortare att tyda en hel text!