När kom elektricitet till Sverige?

Idag är det nog alla som är mer eller mindre beroende på elektricitet, för att kunna värma upp bostaden, fylla på våra mobila enheter med ny energi och för att även driva många av våra fordon. Ett vi har haft ett samhälle helt utan elektricitet är därför ganska svårt att se framför sig. I Sverige har vi faktiskt inte heller haft el särskilt länge, så när kom då elektricitet till Sverige?

Vem uppfann elektricitet?

Det finns egentligen ingen som har uppfunnit elektricitet då man i världen har använt sig av olika former av energikällor som driv- eller hjälpmedel. Både förnyelsebar energi som sol-, vind- och solkraft har länge varit något som vi har använt oss av, men det var framförallt under industrialiseringen på 1700-talet som det blev någonting som använde mer kommersiellt och energiförbrukningen började därmed att stiga globalt.

Första elverket i Sverige

Sverige var något efter många andra länder i världen och det dröjde därför ända fram till år 1884 innan det allra första elverket öppnade upp i Sverige. Göteborg var den första staden som fick äran att börja ha elektricitet i hushållet. Därefter steg efterfrågan snabbt och man började snart att bygga elverk över hela Sverige och även på landsbygden byggdes det en hel del kraftverk. Redan år 1893 fanns det mer än 100 olika anläggningar i Sverige.

Men varje år steg förbrukningen och detta ledde också till att man kunde utveckla tekniken och fokusera på att utveckla samhället. Idag är främsta fokuset att minska energiförbrukningen i världen och successivt växla över till förnyelsebar energi som är mer miljövänligt.